6.30.2005

Hore wes isok ngasi judul.....

wes syib lek... edisi kembaran siyam seje bapak bedo simbok wes mari..... hahahahahahah.
edisi puniko versi awur- awuran dalam rangka hangayubagyo 2 tahun langkung 2 wulan, mlampah kaliyan panjeneganipun. mboten kraos menawi sampun semoten dangunipun (woo biasane biyen yen yang-yangan paling suwi ki sewulan.......). menawi dipun penggalih malih..... halah aku ameh ngomong opo iki yoh... nggih pokoke sing penting sekolah ampun ngantos ngganggu yang-yangan

No comments: